مناقصات
مناقصات،سايت مناقصات
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
660850 مناقصه رسوب زدايي كارخانه شكر قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-15 1397-07-21
660849 مناقصه واگذاري امور تهيه طبخ و توزيع غذاي بيمارستان قابل نمايش براي مشتركان كهگيلويه و بوير احمد 1397-07-15 1397-07-22
660847 مناقصه خريد ۳۷۰۰۰ متركابل خودنگهدار قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان غربي 1397-07-15 1397-07-19
660846 مناقصه 1- اجراي زيرسازي و آسفالت راه روستايي قابل نمايش براي مشتركان مازندران 1397-07-15 1397-07-23
660845 مناقصه بهسازي بلوار قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-15 1397-07-21
660842 مناقصه خريد 37000 متر كابل خودنگهدار قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان غربي 1397-07-15 1397-07-19
660841 مناقصه تامين نيروي نگهبان قابل نمايش براي مشتركان قزوين 1397-07-15 1397-07-25
660840 مناقصه 1- اجراي كانال دفع آبهاي سطحي قابل نمايش براي مشتركان بوشهر 1397-07-15 1397-07-23
660839 مناقصه واگذاري فضاهاي تابلوهاي تبليغاتي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-15 1397-07-22
660837 مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و اياب و ذهاب قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-15 1397-07-23
660836 مناقصه تامين تجهيزات Head End MPEG-4 قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-15 1397-07-18
660834 مناقصه تكميل تصفيه خانه فاضلاب و شبكه جمع آوري و خط انتقال فاضلاب قابل نمايش براي مشتركان زنجان 1397-07-15 1397-07-23
660833 مناقصه انجام مطالعات اقتصادي و طراحي پايه قابل نمايش براي مشتركان كرمانشاه 1397-07-15 1397-07-22
660832 مناقصه واگذاري مديريت تامين نيروي انساني قابل نمايش براي مشتركان البرز 1397-07-15 1397-07-22
660829 مناقصه خريد ترانسفورماتور قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-07-15 1397-07-20

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مناقصه بهسازي بلوار،
موضوع:
[ ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۵۶:۰۸ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
660066 مناقصه واگذاري امور حمل و نقل قابل نمايش براي مشتركان كرمان 1397-07-14 1397-07-18
660054 مناقصه 1- انجام امور مربوط به كميسيون هاي خريد در شعبات ،جابجايي و نگداري توتون ها قابل نمايش براي مشتركان گلستان 1397-07-14 1397-07-24
660053 مناقصه تهيه ، طبخ، سرو و توزيع سه وعده غذا قابل نمايش براي مشتركان بوشهر 1397-07-14 1397-07-19
660052 مناقصه بارگيري و حمل مصالح خطي قابل نمايش براي مشتركان گلستان 1397-07-14 1397-07-19
660051 مناقصه حفاظت و حراست از اماكن، اموال و تاسيسات پالايشگاه قابل نمايش براي مشتركان بوشهر 1397-07-14 1397-07-19
660050 مناقصه خدامت حفاظتي و انتظامات قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-07-14 1397-07-19
660049 مناقصه تعمير و رنگ آميزي قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-14 1397-07-19
660047 مناقصه تعمير وبازسازي بازار ها قابل نمايش براي مشتركان البرز 1397-07-14 1397-07-19
660046 مناقصه انجام امور نقليه قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-14 1397-07-18
660045 مناقصه واگذاري فعاليتهاي نگهداري و عمليات و اتفاقات شبكه قابل نمايش براي مشتركان اردبيل 1397-07-14 1397-07-18
660043 مناقصه احداث ديوار پست قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-14 1397-07-19
660042 مناقصه ترميم و بازسازي بند تغذيه مصنوعي قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-14 1397-07-17
660041 مناقصه واگذاري يك قطعه زمين قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-14 1397-07-24
660040 مناقصه خريد انواع تجهيزات كاهنده مصرف قابل نمايش براي مشتركان سيستان و بلوچستان 1397-07-14 1397-07-19
660038 مناقصه عمليات حفاري چاه قابل نمايش براي مشتركان مركزي 1397-07-14 1397-07-18

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۲:۵۰ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]

كد ايران تندرعنوانبرگزار كنندهاستان/ كشورتاريخ انتشاردريافت اسناد658787مناقصه حفظ، نگهداري، تغيير و ايجاد فضاي سبزقابل نمايش براي مشتركانخراسان رضوي1397-07-121397-07-17658785مناقصه خريد چيلر هاي تراكميقابل نمايش براي مشتركانخراسان رضوي1397-07-121397-07-17658784مناقصه خريد سيم مسي بدون روكشقابل نمايش براي مشتركانخوزستان1397-07-121397-07-18658783مناقصه تامين خدمات عمومي مورد نيازقابل نمايش براي مشتركانخوزستان1397-07-121397-07-15658782مناقصه تامين متريال ساخت مبدل حرارتيقابل نمايش براي مشتركانهرمزگان1397-07-121397-07-18658781مناقصه اجراي عمليات اجرايي تكميل شبكه اصلي جمع آوري فاضلابقابل نمايش براي مشتركانتهران1397-07-121397-07-18658780مناقصه انجام عمليات اجرايي رفع انفصال و جاري سازي شبكه فاضلابقابل نمايش براي مشتركانتهران1397-07-121397-07-18658778مناقصه خريد تجهيزات مخابراتي شبكه پايلوتقابل نمايش براي مشتركانزنجان1397-07-121397-07-18658777مناقصه تامين هليس فيلتر كل خامقابل نمايش براي مشتركانخوزستان1397-07-121397-07-17658776مناقصه 1- اجراي زمين چمن مصنوعيقابل نمايش براي مشتركانبوشهر1397-07-121397-07-21658775مناقصه واگذاري طرح مطالعات جامع تبليغات محيطي شهر رفسنجانقابل نمايش براي مشتركانكرمان1397-07-121397-07-17658773مناقصه عمليات طراحي،تهيه و ساخت قالب تير وستون پيش ساختهقابل نمايش براي مشتركانهرمزگان1397-07-121397-07-14658772مناقصه تامين كسري كابل ابزار دقيق(instrument cable)قابل نمايش براي مشتركانهرمزگان1397-07-121397-07-13658771مناقصه تكميل نماي ساختمانقابل نمايش براي مشتركانمركزي1397-07-121397-07-30658770مناقصه تامين واجاره دستگاه گريدرقابل نمايش براي مشتركانخوزستان1397-07-121397-07-17

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۲۱:۲۶ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]

كد ايران تندرعنوانبرگزار كنندهاستان/ كشورتاريخ انتشاردريافت اسناد657705مناقصه خريد ابزار آلات و تجهيزات لوازم اندازه گيريقابل نمايش براي مشتركاناصفهان1397-07-111397-07-14657704مناقصه چاپ قبوضقابل نمايش براي مشتركاناصفهان1397-07-111397-07-17657702مناقصه خريد110/000 متر سيم آلومينيومقابل نمايش براي مشتركانخراسان جنوبي1397-07-111397-07-15657701مناقصه خريد انواع كابلقابل نمايش براي مشتركانچهار محال و بختياري1397-07-111397-07-16657700مناقصه خريد انواع كابل خود نگهدارقابل نمايش براي مشتركانفارس1397-07-111397-07-15657699مناقصه خريد انواع مقره سوزني و كشييقابل نمايش براي مشتركانبوشهر1397-07-111397-07-16657698مناقصه فعاليت هاي پنجگانه مشتركينقابل نمايش براي مشتركانبوشهر1397-07-111397-07-23657697مناقصه خريد يك دستگاه ترانسقابل نمايش براي مشتركانكرمان1397-07-111397-07-17657696مناقصه ارزيابي كيفي ( فشرده) توسعه يك بي خط 400 كيلوولتقابل نمايش براي مشتركانخراسان رضوي1397-07-111397-07-16657695مناقصه ارزيابي كيفي توسعه يك بي ترانسقابل نمايش براي مشتركانخراسان رضوي1397-07-111397-07-16657694مناقصه نوسازي شبكه گازقابل نمايش براي مشتركانتهران1397-07-111397-07-17657693مناقصه عمليات بارگيري٬ حمل و تخليه ۱۰۰۰۰ تن نهاده كشاورزيقابل نمايش براي مشتركانخوزستان1397-07-111397-07-14657692مناقصه خريد انواع كابل خود نگهدارقابل نمايش براي مشتركانفارس1397-07-111397-07-15657691مناقصه خدمات حمل و نقلقابل نمايش براي مشتركانگيلان1397-07-111397-07-17657689مناقصه خدمات نگهبانيقابل نمايش براي مشتركانكهگيلويه و بوير احمد1397-07-111397-07-18

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۵:۱۴ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
656895 مناقصه اجراي اصلاح سيستم زهكشي قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-10 1397-07-27
656882 مناقصه عمليات رنگ آميزي و سند بلاست قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-10 1397-08-04
656874 مناقصه نصب و راه اندازي دودستگاه ديزل ژنراتور قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-10 1397-08-02
656864 مناقصه عمليات بازسازي 6 واحد ز منازل ويلايي قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-10 1397-07-30
656856 مناقصه عمليات محوطه سازي،جدول كاري و اجراي آسفالت قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-10 1397-07-30
656853 مناقصه نكوسازي و رفت و روب معابر و نگهداري و توسعه فضاي سبز قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1397-07-10 1397-07-26
656849 مناقصه مميزي عوارض عوارض نوسازي املاك و مستغلات قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1397-07-10 1397-07-20
656836 مناقصه پروژه تعمير و مرمت ساختمان هاي مسكوني و اداري قابل نمايش براي مشتركان كرمانشاه 1397-07-10 1397-07-17
656835 مناقصه انجام تنظيفات و امور خدماتي خوابگاه هاي دانشجويي و مجتمع خوابگاهي قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-10 1397-07-16
656834 مناقصه شناسايي تامين كنندگان قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1397-07-10 1397-07-15
656831 مناقصه اجراي سايت مخزن 1000 مترمكعبي و ايستگاه پمپاژ قابل نمايش براي مشتركان ايلام 1397-07-10 1397-07-17
656829 مناقصه انجام امور خدمات كارگري و عمليات جوشكاري جهت بازسازي و نوسازي شبكه قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-10 1397-07-17
656828 مناقصه 1-خريد فيلتر تحت فشار ماسه اي 150 متر مكعبي قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-10 1397-07-16
656827 مناقصه مرمت و بهسازي جاده قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-10 1397-08-06
656825 مناقصه1-لكه گيري و آسفالت راه فرعي قابل نمايش براي مشتركان ايلام 1397-07-10 1397-07-11

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۲۶:۱۹ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (1) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
655498 مناقصه عمليات اجرا و ساخت سردرب قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-09 1397-07-16
655497 مناقصه شناسايي متقاضيان بهره برداري از فضاها و محل هاي تجاري و تبليغاتي قابل نمايش براي مشتركان گيلان 1397-07-09 1397-07-21
655496 مناقصه عمليات حفاري با دريل واگن قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-07-09 1397-07-16
655495 مناقصه خريد تجهيزات ديتا قابل نمايش براي مشتركان فارس 1397-07-09 1397-07-16
655493 مناقصه واگذاري اداره و ارائه خدمات سراهاي (خوابگاه هاي) دانشجويي قابل نمايش براي مشتركان خراسان شمالي 1397-07-09 1397-07-10
655491 مناقصه خريد كمپرسور ديزلي هواي فشرده قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-09 1397-07-16
655490 مناقصه تامين تجهيزات شبكه قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-09 1397-07-15
655489 مناقصه اجراي پروژه جدول، كانيو و كانال در سطح شهر قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-09 1397-07-15
655488 مناقصه خدمات نگهداري فضاي سبز قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-09 1397-07-16
655487 مناقصه احداث پارك قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-09 1397-07-16
655486 مناقصه احداث ساختمان، تهيه و نصب تجهيزات و راه اندازي بخش دياليز قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-09 1397-07-10
655485 مناقصه سرويس دهي درون شهري و برون شهري قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-09 1397-07-13
655482 مناقصه خريد 130 تن برنج قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-09 1397-07-19
655479 مناقصه خريد تعداد 55/000 بسته كاغذ قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-09 1397-07-16
655478 مناقصه نگهداري و تعميرات برق، ابزار دقيق قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-09 1397-07-11
 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۹ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۰۲:۲۸ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
654859 مناقصه خريد غذاي نيمروزي قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-07-08 1397-07-14
654858 مناقصه خدمات بهداشتي، درماني، فوريت هاي پزشكي قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-07-08 1397-07-16
654856 مناقصه انجام خدمات حراست و نگهباني قابل نمايش براي مشتركان فارس 1397-07-08 1397-07-11
654855 استعلام بها خريد FXO-FXS قابل نمايش براي مشتركان فارس 1397-07-08 1397-07-14
654854 مناقصه عمومي يك مرحله اي واگذاري امور خدماتي و پشتيباني قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-08 1397-07-11
654853 مناقصه اجراي زيرسازي دستمزدي قابل نمايش براي مشتركان فارس 1397-07-08 1397-07-15
654852 مناقصه خدمات عمومي قابل نمايش براي مشتركان فارس 1397-07-08 1397-07-15
654847 استعلام بها كارت هاي مربوط به OLT هاي فايبرهوم قابل نمايش براي مشتركان فارس 1397-07-08 1397-07-14
654839 مناقصه : 1- ايمن سازي قابل نمايش براي مشتركان ايلام 1397-07-08 1397-07-11
654833 مناقصه خدمات منشي قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-08 1397-07-10
654832 مناقصه عمومي يك مرحله اي تعميرات اساسي پلهاي بزرگ قابل نمايش براي مشتركان ايلام 1397-07-08 1397-07-11
654830 مناقصه خدمات نظافت قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-08 1397-07-10
654829 مناقصه خدمات نظافت قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-08 1397-07-10
654828 مناقصه خدمات نظافت قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-08 1397-07-10
654826 مناقصه خدمات منشي قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-08 1397-07-10

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مناقصه خدمات نظافت،
موضوع:
[ ۸ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۲:۱۵:۰۳ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
644955 مناقصه تامين پمپ هاي برقي قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-06-25 1397-08-17
644926 مناقصه تامين داروها قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-06-25 1397-07-09
644913 مناقصه عمليات تعمير و نگهداري آسانسور قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-06-25 1397-07-13
644888 مناقصه تامين ماشين آلات حفاري قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-06-25 1397-07-09
644422 مناقصه تامين تجهيزات برق قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-06-24 1397-08-01
644385 مناقصه تامين و تحويل ماشين آلات كشاورزي قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-06-24 1397-07-04
644368 مناقصه تامين و تحويل اتوبوس قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-06-24 1397-07-04
644343 مناقصه پروژه ساخت استاديوم ملي قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-06-24 1397-08-08
644320 مناقصه تامين انواع قطعات يدكي لودر، تراكتور و موتورسيكلت قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-06-24 1397-07-24
644290 مناقصه اجراي پروژه ساخت پل قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-06-24 1397-08-22
644288 مناقصه تامين تجهيزات الكترونيكي و مواد خام قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-06-24 1397-07-13
643514 مناقصه تامين لوله هاي فولاد ضد زنگ قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-06-22 1397-07-16
643508 مناقصه تامين سيستم تشخيص آتش و گاز قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-06-22 1397-08-06
643503 مناقصه پروژه ساخت شبكه آب قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-06-22 1397-07-06
643487 مناقصه ساختن درب هاي فولادي با قاب قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-06-22 1397-07-05

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۱:۲۳:۵۶ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
622046 مناقصه طراحي و راه اندازي سازه هاي كليدي براي توليد لوله ها قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-05-24 1397-07-03
622032 مناقصه تامين لوله ها و محصولات نورد قابل نمايش براي مشتركان تركمنستان 1397-05-24 1397-07-03
622014 مناقصه تامين و جايگزيني مخازن قابل نمايش براي مشتركان سوريه 1397-05-24 1397-06-18
621979 مناقصه براي بازسازي و گسترش كالج دامپزشكي قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-24 1397-06-15
621960 مناقصه تامين 3 موتور تزريق قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-24 1397-06-26
621954 مناقصه تامين 1200 M3 چوب اره براي درام چوبي قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-24 1397-06-06
621949 مناقصه ترميم آثار ساختمان مجتمع راديو و تلويزيون قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-24 1397-06-05
621928 مناقصه ارائه خدمات اداري و مديريت براي بورس تحصيلي قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-24 1397-06-29
621905 مناقصه تامين قطعات مكانيكي قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-24 1397-07-02
621893 مناقصه احداث 25 ايستگاه انتقال برق قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-05-24 1397-07-24
621890 مناقصه تامين انواع باطري قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-05-24 1397-06-27
621865 مناقصه احداث دو مرغداري قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-05-24 1397-06-27
621862 مناقصه تامين انواع لوله و اتصالات قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-05-24 1397-07-01
620866 مناقصه تامين نصب و راه اندازي تأسيسات كارخانه قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-05-23 1397-06-22
620850 مناقصه تامين تجهيزات زراعي و باغباني (دامداري) قابل نمايش براي مشتركان اتيوپي 1397-05-23 1397-06-05

 

 

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مناقصات تركمنستان،
موضوع:
[ ۷ شهريور ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۴۶:۱۳ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
613487 مناقصه تامين وسايل نقليه زرهي قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-15 1397-05-29
613473 مناقصه تامين ژنراتور قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-15 1397-05-25
613451 مناقصه تامين لوله هاي پلاستيكي قابل انعطاف قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-15 1397-05-31
613443 مناقصه تامين لوله هاي پلاستيكي قابل انعطاف قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-15 1397-05-31
613433 مناقصه تامين لوله هاي عايق (لوله هاي سيليكات كلسيم) قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-15 1397-06-11
613424 مناقصه ايجاد باشگاه فوتبال قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-15 1397-06-07
613417 مناقصه تامين سيستم تست گسل قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-15 1397-06-07
613404 مناقصه تامين تجهيزات آموزشي آزمايشگاه اندازه گيري قابل نمايش براي مشتركان عراق 1397-05-15 1397-05-25
613351 مناقصه پروژه ساخت ، توسعه و بازسازي مجتمع بهداشتي قابل نمايش براي مشتركان قزاقستان 1397-05-15 1397-05-29
613326 مناقصه تامين اسكنر نوري قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-05-15 1397-05-22
613305 مناقصه تامين 1 - لوازم التحرير و كالاهاي خانگي قابل نمايش براي مشتركان جمهوري آذربايجان 1397-05-15 1397-05-22
612575 مناقصه تامين تجهيزات Viberators قابل نمايش براي مشتركان افغانستان 1397-05-14 1397-06-18
612574 مناقصه تامين ژنراتور قابل نمايش براي مشتركان افغانستان 1397-05-14 1397-06-25
612572 مناقصه تامين قطعات يدكي قابل نمايش براي مشتركان افغانستان 1397-05-14 1397-05-28
612543 مناقصه تامين شير آلات برنجي قابل نمايش براي مشتركان پاكستان 1397-05-14 1397-05-26

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مناقصات عراق،
موضوع:
[ ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۲۹:۲۷ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر