مناقصات
مناقصات،سايت مناقصات
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
229669 استعلام بها ماژيك وايت برد قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-06
229668 استعلام بها خود كار ابي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-06
229667 استعلام بها زونكن قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-02
229666 استعلام بها سوزن منگنه 24/6 قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-07
229665 استعلام بها نوار چسب قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-05
229664 استعلام بها كاغذ A 4 قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-06
229663 استعلام بها جهت نظافت قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-03
229662 استعلام بها جهت نظافت قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-05
229661 استعلام بها دو دستگاه كامپيوتر قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-02
229660 استعلام بها يك دستگاه تونر قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-02
229659 استعلام بها يك دستگاه پرينتر قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-02
229658 استعلام بها تثبيت كننده واكسن قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-03
229657 استعلام بها ظرف پلاستيكي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-02
229656 استعلام بها آيس بگ قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-02
229655 استعلام بها كلمن كوچك قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-02

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۴۲:۵۰ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
229393 مناقصه انتخاب مشاور (SPX) قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-06-02 1395-06-08
229392 مناقصه اجراي عمليات مرمت بهسازي وبهبودمعابر قابل نمايش براي مشتركان البرز 1395-06-02 1395-06-04
229391 مناقصه خريد 3000 دستگاه صندلي فرودگاهي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-20
229390 مناقصه احداث ساختمان تله مترينگ ونگهباني-حصاركشي قابل نمايش براي مشتركان زنجان 1395-06-02 1395-06-08
229387 مناقصه تهيه مواداوليه غذايي وانجام طبخ وتوزيع غذاي دانشجويي قابل نمايش براي مشتركان بوشهر 1395-06-02 1395-06-04
229385 مناقصه خريد 1000 دستگاه رايانه ALL IM ONE قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-10
229384 مناقصه انجام عمليات بازسازي وبهسازي خانه تاريخي قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-06-02 1395-06-04
229383 مناقصه ساماندهي پارك قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-04
229382 مناقصه 1- تهيه مصالح و ديوار حائل با استفاده از سنگ لاشه قابل نمايش براي مشتركان البرز 1395-06-02 1395-06-06
229381 مناقصه تعميرات اساسي توربوژنراتور قابل نمايش براي مشتركان كرمانشاه 1395-06-02 1395-06-16
229380 مناقصه خريد 3000 دستگاه چرخ دستي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-20
229379 مناقصه ارائه خدمات كارگزاري مسكن مهر قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-13
229378 مناقصه اجراي راه دسترسي و باقيمانده عمليات ساختماني قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-10
229377 مناقصه لايروبي حوضچه ايستگاه پمپاژ قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1395-06-02 1395-06-13
229376 مناقصه بهسازي و مناسب سازي حاشيه اتوبان قابل نمايش براي مشتركان البرز 1395-06-02 1395-06-06

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مناقصه انتخاب مشاور (SPX)،
موضوع:
[ ۲ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۳۱:۰۹ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
229393 مناقصه انتخاب مشاور (SPX) قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-06-02 1395-06-08
229392 مناقصه اجراي عمليات مرمت بهسازي وبهبودمعابر قابل نمايش براي مشتركان البرز 1395-06-02 1395-06-04
229391 مناقصه خريد 3000 دستگاه صندلي فرودگاهي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-20
229390 مناقصه احداث ساختمان تله مترينگ ونگهباني-حصاركشي قابل نمايش براي مشتركان زنجان 1395-06-02 1395-06-08
229387 مناقصه تهيه مواداوليه غذايي وانجام طبخ وتوزيع غذاي دانشجويي قابل نمايش براي مشتركان بوشهر 1395-06-02 1395-06-04
229385 مناقصه خريد 1000 دستگاه رايانه ALL IM ONE قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-10
229384 مناقصه انجام عمليات بازسازي وبهسازي خانه تاريخي قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-06-02 1395-06-04
229383 مناقصه ساماندهي پارك قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-04
229382 مناقصه 1- تهيه مصالح و ديوار حائل با استفاده از سنگ لاشه قابل نمايش براي مشتركان البرز 1395-06-02 1395-06-06
229381 مناقصه تعميرات اساسي توربوژنراتور قابل نمايش براي مشتركان كرمانشاه 1395-06-02 1395-06-16
229380 مناقصه خريد 3000 دستگاه چرخ دستي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-20
229379 مناقصه ارائه خدمات كارگزاري مسكن مهر قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-13
229378 مناقصه اجراي راه دسترسي و باقيمانده عمليات ساختماني قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-06-02 1395-06-10
229377 مناقصه لايروبي حوضچه ايستگاه پمپاژ قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1395-06-02 1395-06-13
229376 مناقصه بهسازي و مناسب سازي حاشيه اتوبان قابل نمايش براي مشتركان البرز 1395-06-02 1395-06-06

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مناقصه انتخاب مشاور (SPX)،
موضوع:
[ ۲ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۱۰:۳۰:۳۶ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
228762 استعلام بها مدال نقره قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-05-31 1395-06-10
228753 مناقصه واگذاري زيرسازي و اسفالت معابر سطح شهر قابل نمايش براي مشتركان قزوين 1395-05-31 1395-06-10
228752 مناقصه انجام عمليات حمل با گاري دستي و رديف چيني، صفافي(پارت چيني) قابل نمايش براي مشتركان اردبيل 1395-05-31 1395-06-02
228751 مناقصه خدمات مشاوره تهيه نقشه هاي 1/2000 كاداستر اراضي كشاورزي قابل نمايش براي مشتركان كرمان 1395-05-31 1395-06-07
228750 مناقصه اياب و ذهاب كاركنان منطقه قابل نمايش براي مشتركان مركزي 1395-05-31 1395-06-02
228749 مناقصه واگذاري خدمات مالي و حسابداري قابل نمايش براي مشتركان البرز 1395-05-31 1395-06-07
228747 مناقصه واگذاري حجم كار خدمات عمومي و نظافت قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1395-05-31 1395-06-03
228746 مناقصه بهسازي پياده رو قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1395-05-31 1395-06-03
228745 مناقصه بهسازي پياده رو قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1395-05-31 1395-06-03
228744 مناقصه خريد مقدار 130 تن نبات شاخه زعفراني قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1395-05-31 1395-06-09
228743 مناقصه خريد مقدار 60 ميليون عدد ليوان يكبار مصرف قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1395-05-31 1395-06-13
228742 مناقصه خريد بتونير قابل نمايش براي مشتركان كردستان 1395-05-31 1395-06-07
228741 مناقصه خريد 24315 متر انواع كابل ژله فيلد خاكي قابل نمايش براي مشتركان يزد 1395-05-31 1395-06-09
228739 مناقصه انجام پروژه حفاري وتعويض پوشش عايق خطوط قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-31 1395-06-02
228738 مناقصه انجام خدمات دفتري ونظارت برامور غذايي وخدمات اتاقداري قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1395-05-31 1395-06-02

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: استعلام بها مدال نقره،
موضوع:
[ ۱ شهريور ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۴۶:۳۸ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
228470 مناقصه واگذاري امورخدمات نقليه اي قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1395-05-31 1395-06-02
228469 مناقصه واگذاري خدمات سلف سرويس قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1395-05-31 1395-06-02
228468 مناقصه واگذاري خدمات درماني قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1395-05-31 1395-06-02
228467 مناقصه تامين 60 نفر نيروي راننده قابل نمايش براي مشتركان گيلان 1395-05-31 1395-06-02
228466 مناقصه انجام خدمات عمومي قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-31 1395-06-02
228465 مناقصه اجراي عمليات تكميل قرائت خانه بوستان قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1395-05-31 1395-06-02
228464 مناقصه اجراي شبكه توزيع وتغذيه وساخت ونصب انشعابات قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1395-05-31 1395-06-02
228463 مناقصه واگذاري امورتعمير ونگهداري ازسازه هاي تبليغاتي قابل نمايش براي مشتركان همدان 1395-05-31 1395-06-02
228461 مناقصه تعميرات ونگهداري شبكه تاسيسات گاز قابل نمايش براي مشتركان همدان 1395-05-31 1395-06-08
228460 مناقصه نگهداري وپشتيباني دستگاههاي تردد شمار قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان غربي 1395-05-31 1395-06-06
228459 مناقصه شناسايي پيمانكار جهت انجام 60/000 اينچ داياپايپينگ قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1395-05-31 1395-06-02
228458 مناقصه آماربرداري مرحله سوم منابع ومصارف آب سطحي وزيرزميني قابل نمايش براي مشتركان كرمان 1395-05-31 1395-06-06
228457 استعلام بها AUTO START 700 230V قابل نمايش براي مشتركان قزوين 1395-05-30 1395-06-06
228456 مناقصه خريد 2.200.000 عدد لوله خونگيري قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-05-30 1395-06-10
228455 مناقصه توسعه پست 230كيلوولت قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-30 1395-06-03

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۵۸:۰۲ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
227997 مناقصه عمليات حفظ و نگهداري باغ قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-28 1395-06-03
227996 اصلاحيه مناقصه اجراي عمليات تكميل قرائت خانه بوستان گلها قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1395-05-28 1395-06-01
227995 مناقصه اجراي پروژه سامانه هوشمند قابل نمايش براي مشتركان گيلان 1395-05-28 1395-05-30
227994 مناقصه خريد 12 نوع كابل خاكي مسي قابل نمايش براي مشتركان گيلان 1395-05-28 1395-06-07
227993 مناقصه خريد انواع مختلف باتري هاي ساكن سرب-اسيدي قابل نمايش براي مشتركان گيلان 1395-05-28 1395-06-07
227992 مناقصه خريد شيرالات و اتصالات فولادي قابل نمايش براي مشتركان اردبيل 1395-05-28 1395-06-04
227991 مناقصه ارائه كالا ATV براي كاركنان، استادان و دانشجويان قابل نمايش براي مشتركان افغانستان 1395-05-28 1395-06-16
227990 مناقصه 1.لكه گيري آسفالت خيابان قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1395-05-28 1395-06-09
227989 مناقصه احداث سوله چند منظوره و مديريت بحران قابل نمايش براي مشتركان البرز 1395-05-28 1395-06-01
227988 مناقصه واگذاري امورات مربوط به پخت و توزيع مواد غذايي دانشجويي قابل نمايش براي مشتركان اردبيل 1395-05-28 1395-06-06
227987 مناقصه واگذاري امور اياب و ذهاب قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1395-05-28 1395-06-03
227986 مناقصه عمليات تكميل نازككاري ابنيه، تاسيسات مكانيكي و الكتريكي قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1395-05-28 1395-06-06
227985 مناقصه احداث حسينيه قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1395-05-28 1395-06-15
227983 مناقصه زير سازي ولكه گيري آسفالت معابر قابل نمايش براي مشتركان خراسان شمالي 1395-05-28 1395-05-29
227982 مناقصه واگذاري اياب و ذهاب كاركنان قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1395-05-28 1395-06-03
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۶:۴۶:۵۵ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
227703 استعلام بها دستگاه حضور و غياب قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-05-28 1395-05-30
227702 استعلام بها خريد بيست بسته كيت HB A1C قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-05-28 1395-05-30
227701 استعلام بها MKپريز توكار و روكار قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-05-28 1395-06-01
227699 استعلام بها خريد تجهيزات سوئيچ شبكه قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-05-28 1395-06-03
227698 استعلام بها كابل سيميا5/2*3 قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-05-28 1395-05-30
227697 استعلام بها 1.نبشي نگهدارنده مصالح ساختماني قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-05-28 1395-05-27
227695 مناقصه Valves قابل نمايش براي مشتركان عراق 1395-05-28 1395-06-09
227694 مناقصه Valve & fitting قابل نمايش براي مشتركان عراق 1395-05-28 1395-06-08
227692 مناقصه احداث مجتمع تجاري ، اداري قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-05-28 1395-06-15
227691 مناقصه عمليات اجراي پادگان قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1395-05-28 1395-06-02
227690 مناقصه احداث جداكننده با فنس قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1395-05-28 1395-06-08
227689 مناقصه اجراي پروژه دفع آبهاي سطحي قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1395-05-28 1395-06-02
227688 مناقصه جذب پيمانكار جهت اجراي عمليات قيرپاشي قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1395-05-28 1395-06-09
227687 مناقصه بارگيري٬حمل و نقل و تخليه آب ژاول قابل نمايش براي مشتركان مازندران 1395-05-28 1395-06-03
227686 مناقصه ترميم جداول فرسوده قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1395-05-28 1395-06-08

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۷:۵۱:۲۲ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
48476 مزايده واگذاري بهره برداري و نگهداشت جايگاه CNG قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-05-26 1395-06-10
48474 مزايده 3 دستگاه خودروي سواري قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-05-26 1395-06-01
48473 مزايده يك دستگاه لودر قابل نمايش براي مشتركان كرمان 1395-05-26 1395-06-08
48472 مزايده اجاره سالن ورزشي قابل نمايش براي مشتركان گيلان 1395-05-26 1395-06-02
48471 مزايده اجاره كارخانه آسفالت قابل نمايش براي مشتركان گيلان 1395-05-26 1395-06-02
48470 مزايده فروش يك قطعه زمين و ساختمان قابل نمايش براي مشتركان مازندران 1395-05-26 1395-06-02
48469 مزايده فروش يك دستگاه ميني بوس لودر قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1395-05-26 1395-06-02
48468 مزايده فروش تعداد 4 دستگاه خودرو مازاد قابل نمايش براي مشتركان مازندران 1395-05-26 1395-06-02
48467 مزايده فروش مقداري از اموال مازاد و اسقاط قابل نمايش براي مشتركان مازندران 1395-05-26 1395-06-02
48466 مزايده واگذاري مكان پاركينگ قابل نمايش براي مشتركان قزوين 1395-05-26 1395-06-02
48465 مزايده اموال غير منقول قابل نمايش براي مشتركان خراسان شمالي 1395-05-26 1395-06-02
48464 مزايده فروش 2 دستگاه خودرو سواري قابل نمايش براي مشتركان خراسان شمالي 1395-05-26 1395-05-31
48463 مزايده واگذاري يك واحد آپارتمان مسكوني قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-26 1395-06-02
48462 مزايده فروش 18 قلم اجناس مازاد بر نياز قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-26 1395-06-02
48461 مزايده اجاره 20 دستگاه كانكس قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-26 1395-06-02

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۷ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۲۰:۴۴ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (1) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
47690 مزايده اجاره محل ميدان كشت و دام قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-05-19 1395-05-26
47689 مزايده واگذاري قطعه زمين قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-05-19 1395-05-26
47688 مزايده فروش مخازن آب فلزي هوايي قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-05-19 1395-05-26
47687 مزايده فروش تعداد 4 قطعه تجاري - خدماتي و 2 قطعه جاي زمين مسكوني قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1395-05-19 1395-05-28
47686 مزايده واگذاري يك ملك قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-05-19 1395-05-26
47685 مزايده فروش تعدادي از مستحدثات قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-05-19 1395-05-26
47684 مزايده فروش اقلام و اثاثيه هاي اسقاطي مازاد بر نياز قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1395-05-19 1395-05-26
47683 مزايده واگذاري اجاره بوفه،انتشارات و كافي نت قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-19 1395-05-29
47682 مزايده فروش چهار دستگاه خودرو سواري قابل نمايش براي مشتركان لرستان 1395-05-19 1395-05-26
47681 مزايده فروش دو دستگاه خودرو پژو 405 و ريو قابل نمايش براي مشتركان سيستان و بلوچستان 1395-05-19 1395-05-26
47680 مزايده واگذاري انتشارات دانشجويي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1395-05-19 1395-05-26
47679 مزايده واگذاري بوفه هاي دانشگاه قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-19 1395-05-26
47678 مزايده واگذاري انتشارات دانشجويي قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-19 1395-05-26
47677 مزايده واگذاري غرفه هاي «تكثير ،زيراكس و صحافي» قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-19 1395-05-26
47676 مزايده واگذاري محل كپي دانشجويي قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1395-05-19 1395-05-26

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۰۷:۰۵ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
224660 مناقصه تامين نيروي حفاظت فيزيكي قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-19 1395-05-21
224659 مناقصه تامين خودروهاي استيجاري قابل نمايش براي مشتركان گيلان 1395-05-19 1395-05-24
224658 مناقصه خريد لوله پلي اتيلن(pe80) قابل نمايش براي مشتركان گيلان 1395-05-19 1395-05-21
224657 مزايده قابل نمايش براي مشتركان گلستان 1395-05-19 1395-05-21
224656 مناقصه واگذاري بازار هفتگي قابل نمايش براي مشتركان گلستان 1395-05-19 1395-05-26
224655 مناقصه انجام امورات خدمات شهري و خدمات فضاي سبز قابل نمايش براي مشتركان گلستان 1395-05-19 1395-05-23
224654 مناقصه 1- بهسازي و آسفالت محور ايد-شهرك رهبري قابل نمايش براي مشتركان چهار محال و بختياري 1395-05-19 1395-05-24
224653 مناقصه 1- نگهداري شبكه كابل و هوايي مراكز تلفن قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1395-05-19 1395-05-23
224652 مناقصه واگذاري تهيه طبخ و توزيع غذاي دانشجويان قابل نمايش براي مشتركان همدان 1395-05-19 1395-05-26
224651 ؟؟ قابل نمايش براي مشتركان همدان 1395-05-19 1395-05-23
224650 مناقصه تامين 60 نفر بازرس خطوط جهت كنترل و بازرسي ناوگان تاكسيراني قابل نمايش براي مشتركان گيلان 1395-05-19 1395-05-26
224649 مناقصه قرائت و توزيع آبفا هنديجان قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1395-05-19 1395-05-26
224648 مناقصه انجام عمليات اجراي آرمالتوربندي، بتن ريزي و فونداسيون قابل نمايش براي مشتركان خراسان جنوبي 1395-05-19 1395-05-23
224647 مناقصه امورات مربوط به سلف سرويس مركز دانشكده قابل نمايش براي مشتركان مازندران 1395-05-19 1395-05-23
224646 مناقصه انتخاب پيمانكار پارك هاي ترافيك ايراني و مرواريد قابل نمايش براي مشتركان فارس 1395-05-19 1395-05-23

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۹ مرداد ۱۳۹۵ ] [ ۰۸:۱۳:۰۵ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 399
دیروز : 154
افراد آنلاین : 1
همه : 39427
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / لوله PVC / اتوبار / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت