مناقصات
مناقصات،سايت مناقصات
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
680366 مناقصه نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-06 1397-08-10
680365 مناقصه تعميرات پيشگيرانه قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-06 1397-08-10
680364 مناقصه اجراي عمليات نصب و اصلاح لوازم اندازه گيري قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-06 1397-08-10
680363 مناقصه اجراي عمليات نظارت قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-06 1397-08-10
680362 مناقصه چاپ قبوض قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-06 1397-08-12
680361 مناقصه اجراي پروژه هاي توسعه واحداث وبهينه سازي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-06 1397-08-09
680358 مناقصه مرمت و بهسازي شبكه هاي برق روستايي قابل نمايش براي مشتركان مازندران 1397-08-06 1397-08-10
680357 مناقصه احداث خطوط محوري چاه آب كشاورزي قابل نمايش براي مشتركان مازندران 1397-08-06 1397-08-10
680356 مناقصه خريد يك عدد لينك راديوئي قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1397-08-06 1397-08-12
680355 مناقصه كابل خود نگهدار قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1397-08-06 1397-08-12
680354 مناقصه پروژه اصلاح و بهينه سازي شبكه توزيع قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-08-06 1397-08-21
680353 مناقصه پروژه احداث شبكه برق قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-08-06 1397-08-21
680352 مناقصه فراخوان عمومي ارزيابي كيفي مشاوران قابل نمايش براي مشتركان گلستان 1397-08-06 1397-08-10
680351 مناقصه خريد انواع كابل- چراغ خياباني قابل نمايش براي مشتركان گلستان 1397-08-06 1397-08-10
680350 مناقصه خريد 3320 دستگاه چراغ لاك پشتي قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان غربي 1397-08-06 1397-08-14
 

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۶ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۵۹:۳۴ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
679080 مناقصه اجراي عمليات محوطه سازي اطراف هنرستان قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1397-08-03 1397-08-09
679078 مناقصه : 1-تكميل و بهسازي جاده دسترسي قابل نمايش براي مشتركان لرستان 1397-08-03 1397-08-05
679075 مناقصه تامين پهناي باند قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-03 1397-08-07
679069 مناقصه : 1-احداث كانال آببر قابل نمايش براي مشتركان لرستان 1397-08-03 1397-08-05
679065 مناقصه اجراي كليه عمليات معدنكاري قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-03 1397-08-06
679062 مناقصه عمومي يك مرحله اي تكميل كانال آببر قابل نمايش براي مشتركان لرستان 1397-08-03 1397-08-05
679059 مناقصه عمومي يك مرحله اي تكميل مدرسه قابل نمايش براي مشتركان سيستان و بلوچستان 1397-08-03 1397-08-12
679048 مناقصه : 1-ايمن سازي 10 نقطه پر تصادف قابل نمايش براي مشتركان چهار محال و بختياري 1397-08-03 1397-08-09
679040 مناقصه : 1- بهسازي و رفع نقاط پر حادثه قابل نمايش براي مشتركان چهار محال و بختياري 1397-08-03 1397-08-09
679034 مناقصه عمومي يك مرحله اي روكش آسفالت و ايمن سازي قابل نمايش براي مشتركان چهار محال و بختياري 1397-08-03 1397-08-09
679032 مناقصه عمومي يك مرحله اي مجموعه عمليات آبياري با تانكر، حفظ، نگهداري قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-08-03 1397-08-19
679030 مناقصه خريد لوازم انشعاب قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-03 1397-08-07
679027 مناقصه عمليات اجرايي كلكتور قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-03 1397-08-07
679023 مناقصه برونسپاري فعاليتهاي بهره برداري تصفيه خانه قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-03 1397-08-07
679022 منتاقصه : 1- خريد و بارگيري و حمل و نصب حفاظ بتني مفصلي قابل نمايش براي مشتركان همدان 1397-08-03 1397-08-09

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۵ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۸:۰۴:۴۹ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
678408 مناقصه بهره برداري از تاسيسات چاه قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-08-03 1397-08-12
678407 مناقصه اجاره پهناي باند و تجهيزات ماهواره اي قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-08-03 1397-08-25
678406 مناقصه واگذاري امور خدمات عمومي قابل نمايش براي مشتركان كرمان 1397-08-03 1397-08-09
678405 مناقصه بازسازي و ساخت تجهيزات قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-08-03 1397-08-25
678404 مناقصه احداث ساختمان تهيه و اجراي تجهيزات الكترومكانيكال قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-08-03 1397-08-14
678403 مناقصه تغذيه بيمارستان قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان غربي 1397-08-03 1397-08-26
678401 مناقصه ساخت GATE VALVE قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-08-03 1397-08-14
678400 مناقصه ساخت مخزن قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-08-03 1397-08-20
678399 مناقصه ساخت SHAFT پمپ قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-08-03 1397-08-15
678398 مناقصه ساخت قطعات مكانيكال سيل قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-08-03 1397-08-20
678397 مناقصه ساخت case گاورنر قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-08-03 1397-08-20
678396 مناقصه ساخت قطعات پمپ WEIR قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-08-03 1397-08-15
678395 مناقصه خريد ترمينال الكتروموتور قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-08-03 1397-08-20
678394 مناقصه خريد عايق سراميكي قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-08-03 1397-08-20
678393 مناقصه خريد پليت قابل نمايش براي مشتركان هرمزگان 1397-08-03 1397-08-20

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۰۶:۴۴ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
677207 مناقصه برقرساني در محدوده عملياتي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-02 1397-08-06
677204 مناقصه برقرساني در محدوده عملياتي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-02 1397-08-06
677201 مناقصه برقرساني شبكه هاي توزيع قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-02 1397-08-06
677198 مناقصه برقرساني شبكه هاي توزيع قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-02 1397-08-06
677197 مناقصه برقرساني شبكه هاي توزيع قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-02 1397-08-06
677194 مناقصه برون سپاري تجميع فعاليتها قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-02 1397-08-06
677191 مناقصه شناسائي پيمانكار جهت انجام عمليات ترميم ديوار قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1397-08-02 1397-08-09
677188 مناقصه ارزيابي كيفي برداشت و ورود اطلاعات پست هاي هوايي و زميني قابل نمايش براي مشتركان سيستان و بلوچستان 1397-08-02 1397-08-07
677187 مناقصه نيرو رساني فاز 7 قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-08-02 1397-08-07
677184 مناقصه نيرو رساني فاز 8 قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-08-02 1397-08-07
677183 مناقصه نيرو رساني قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-08-02 1397-08-07
677180 مناقصه پروژه مسكن مهر قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-08-02 1397-08-06
677178 مناقصه پروژه اصلاح وبهينه سازي شبكه برق روستايي قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-08-02 1397-08-06
677172 مناقصه تامين برق زير ساخت ها قابل نمايش براي مشتركان خراسان جنوبي 1397-08-02 1397-08-07
677171 مناقصه تعويض سيم مسي قابل نمايش براي مشتركان كرمان 1397-08-02 1397-08-06

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۱۱:۰۴ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
676109 مناقصه انتخاب مشاوران قابل نمايش براي مشتركان مركزي 1397-08-01 1397-08-06
676107 مناقصه عمليات ساخت و نصب پنجره ها و فريم لس دوجداره آلومينيومي قابل نمايش براي مشتركان همدان 1397-08-01 1397-08-10
676106 مناقصه انجام عمليات نظافت آبدارخانه، نگهداري فضاي سبز، رانندگي وسائط نقليه قابل نمايش براي مشتركان مركزي 1397-08-01 1397-08-12
676103 مناقصه خريد لوله هاي پلي اتيلن قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-01 1397-08-10
676102 مناقصه خريد سه ميليون قطعه پلاك گوش دام قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-01 1397-08-08
676101 مناقصه ساماندهي مسير رودخانه قابل نمايش براي مشتركان مركزي 1397-08-01 1397-08-12
676100 مناقصه خريد كيت آنتي ژن و مواد آزمايشگاهي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-01 1397-08-07
676096 مناقصه خريد كابل دراپ نوري 12 كر هوايي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-01 1397-08-06
676093 مناقصه خريد كابل دراپ نوري 12 كر هوايي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-01 1397-08-06
676090 مناقصه عمليات اجرايي لوله گذاري فاضلاب و احداث آدم رو قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-01 1397-08-09
676089 مناقصه خريد تعداد 50 دستگاه اكوكارديوگرافي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-01 1397-08-06
676088 مناقصه خريد 27 دستگاه FLOE TRANSMITTER قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-01 1397-08-06
676086 مناقصه احداث ساختمان شعبه مركزي و مسكوني قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-01 1397-08-13
676084 مناقصه خريد 5 دستگاه چاپگر ليزري كارت شناسايي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-08-01 1397-08-07
676083 مناقصه واگذاري پروژه ماهي و تغيير كاربري آن قابل نمايش براي مشتركان كردستان 1397-08-01 1397-08-05

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱ آبان ۱۳۹۷ ] [ ۱۰:۳۸:۰۷ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
674816 استعلام بها دستگاه ساكشن دوبلكس قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1397-07-30 1397-08-12
674815 مناقصه تاسيسات قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1397-07-30 1397-08-15
674812 مناقصه راهبري خدمات ماشين هاي اداري قابل نمايش براي مشتركان همدان 1397-07-30 1397-08-09
674811 مناقصه واگذاري عمليات مركز سوختگيري قابل نمايش براي مشتركان همدان 1397-07-30 1397-08-09
674810 مناقصه عمليات خريد و اجراي خطوط جمع آوري و انتقال آب قابل نمايش براي مشتركان فارس 1397-07-30 1397-08-02
674809 مناقصه حفر يك حلقه چاه آبرفتي -آهكي قابل نمايش براي مشتركان فارس 1397-07-30 1397-08-03
674808 مناقصه عمليات اجرايي برقرساني قابل نمايش براي مشتركان فارس 1397-07-30 1397-08-03
674807 مناقصه احداث جاده دسترسي قابل نمايش براي مشتركان فارس 1397-07-30 1397-08-03
674806 مناقصه توليد آب شرب – بهره برداري و نگهداري از شبكه و رسيدگي به امورات مشتركين قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1397-07-30 1397-08-05
674805 مناقصه خريد سامانه تفكيك قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-30 1397-08-06
674804 مناقصه تعميرات اساسي قابل نمايش براي مشتركان همدان 1397-07-30 1397-08-26
674803 مناقصه خريد روغن توربين قابل نمايش براي مشتركان كرمانشاه 1397-07-30 1397-08-09
674802 مناقصه اجراي عمليات انتقال نيرو وبرق رساني قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-30 1397-08-03
674801 مناقصه اجراي عمليات انتقال نيرو وبرق رساني قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-30 1397-08-03
674800 مناقصه اجراي عمليات انتقال نيرو قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-30 1397-08-03

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳۰ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۰:۵۵ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
673724 مناقصه ارائه خدمات داده هاي باز قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-29 1397-08-06
673722 مناقصه خريد 4 عدد سنسور اكسيژن قابل نمايش براي مشتركان قزوين 1397-07-29 1397-08-02
673698 مناقصه خريد روليك قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-29 1397-07-30
673695 مناقصه خريد يك عدد اسليپ رينگ موتور قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-29 1397-08-12
673690 مناقصه كامپيوتر قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-29 1397-08-07
673686 مناقصه خريد رله اورلود حرارتي قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-29 1397-08-14
673683 مناقصه خريد پرا كسيمتي قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-29 1397-08-14
673681 مناقصه خريد كليد گردان قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-29 1397-08-14
673678 مناقصه خريدپرا كسيمتي قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-29 1397-08-14
673677 مناقصه خريد ليمت سوئيچ قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-29 1397-08-14
673674 مناقصه خريد يك عدد درام قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-29 1397-08-06
673670 مناقصه خريد ابزار الات قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-29 1397-08-06
673668 مناقصه فراخوان مشاور جهت تهيه طرح اجرايي پروژه ها قابل نمايش براي مشتركان البرز 1397-07-29 1397-08-15
673667 مناقصه احداث پارك قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-29 1397-08-21
673666 مناقصه عمليات آبخيزداري قابل نمايش براي مشتركان لرستان 1397-07-29 1397-08-03

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۹ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۳۹:۳۴ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
672494 مناقصه دستمزد و مصالح مورد نياز جهت اجراي عمليات توسعه شهري و روستايي قابل نمايش براي مشتركان فارس 1397-07-26 1397-08-03
672493 مناقصه خريد قطعات ابزار دقيق توربين قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-26 1397-08-03
672492 مناقصه پروژه توسعه و بازسازي قسمت هاي پراكنده از شبكه توزيع آب قابل نمايش براي مشتركان كرمان 1397-07-26 1397-08-02
672490 مناقصه عمليات مالچ پاشي قابل نمايش براي مشتركان كرمان 1397-07-26 1397-08-03
672489 مناقصه خريد ادوات برقي توربين رستون قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-26 1397-08-03
672488 مناقصه پروژه اجراي روشنايي زيرگذر قابل نمايش براي مشتركان كرمان 1397-07-26 1397-08-12
672487 ماقصه تهيه و نصب ديزل ژنراتور قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-26 1397-08-14
672486 مناقصه پروژه احداث زيرگذر عابر پياده قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-26 1397-07-30
672485 مناقصه مرمت و بهسازي جاده قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-26 1397-08-06
672484 مناقصه پروژه احداث 6 دستگاه ساختمان اداري قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-26 1397-08-30
672482 مناقصه 1- خريد دستگاه فيلتراسيون روغن قابل نمايش براي مشتركان بوشهر 1397-07-26 1397-08-03
672481 مناقصه تامين EXTENDER A LIGHT WEIGHT CEMENT ADDITIVE قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-26 1397-08-10
672480 مناقصه واگذاري تهيه، طبخ و اداره نمودن رستوران قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1397-07-26 1397-08-12
672478 مناقصه تامين و راهبري انواع خودروهاي سبك قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-26 1397-07-29
672477 مناقصه خريد ايستگاه هاي مورد نياز واحد صنايع قابل نمايش براي مشتركان البرز 1397-07-26 1397-08-05

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۸ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۷:۵۷:۳۰ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
672163 مناقصه تامين و حمل 400تن حلال رسوبات آسفالتيني قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-26 1397-08-10
672151 مناقصه Hammer Plug Valve قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-26 1397-08-10
672137 مناقصه خريد قطعات مربوط به تايرها و تيوب قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-26 1397-08-10
672126 مناقصه خريد يك دستگاه آچار هوا قابل نمايش براي مشتركان خوزستان 1397-07-26 1397-08-08
672112 مناقصه خريد كنتور توربيني و تصحيح كننده قابل نمايش براي مشتركان يزد 1397-07-26 1397-09-18
672094 مناقصه عمليات آبخيزداري قابل نمايش براي مشتركان لرستان 1397-07-26 1397-08-03
672071 مناقصه توليد و تحويل 1000 تن (ماهانه 80 تن) رول سه لايه... قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان شرقي 1397-07-26 1397-08-07
672047 مناقصه 1- احداث زير گذر قابل نمايش براي مشتركان قزوين 1397-07-26 1397-07-30
672044 مناقصه پروژه باند افزايش و كاهش سرعت و پاركينگ قابل نمايش براي مشتركان كرمانشاه 1397-07-26 1397-08-03
672042 مناقصه خريد ترانسفورماتور قابل نمايش براي مشتركان آذربايجان غربي 1397-07-26 1397-08-03
672041 مناقصه تكميل پارك هاي محله اي قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-26 1397-08-06
672039 مناقصه حفظ و نگهداري و ترميم فضاي سبز قابل نمايش براي مشتركان البرز 1397-07-26 1397-08-01
672038 مناقصه واگذاري تهيه، طبخ و توزيع غذا قابل نمايش براي مشتركان لرستان 1397-07-26 1397-08-02
672036 مناقصه عمليات حفاري و آزمون پمپاژ چاه قابل نمايش براي مشتركان بوشهر 1397-07-26 1397-07-30
672034 مناقصه نگهداري فضاي سبز قابل نمايش براي مشتركان مركزي 1397-07-26 1397-08-03

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۶ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۱۱:۳۴:۴۷ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
كد ايران تندر عنوان برگزار كننده استان/ كشور تاريخ انتشار دريافت اسناد
670742 مناقصه واگذاري خدمات پشتيباني قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-25 1397-07-25
670739 مناقصه خريد لوازم يدكي تجهيزات برق اضطراري قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-25 1397-08-02
670737 مناقصه خريد تعداد 17 آيتم انواع اقلام سرور قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-25 1397-08-02
670735 مناقصه برداشت حدود 100 هكتار اراضي محصول چغندر قند قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-25 1397-08-01
670733 مناقصه فين تيوب، Bend و لوله كوره قابل نمايش براي مشتركان كرمانشاه 1397-07-25 1397-08-20
670732 مناقصه خدمات تامين نيرو قابل نمايش براي مشتركان خراسان شمالي 1397-07-25 1397-07-29
670731 مناقصه اجراي مخزن تركيبي بتني قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-25 1397-08-02
670730 استعلام بها:1-پادري ثابت موكت استيل قابل نمايش براي مشتركان اصفهان 1397-07-25 1397-07-28
670729 مناقصه خريد و نصب تجهيزات شامل 1- چيلر قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-25 1397-08-02
670727 مناقصه طراحي، ساخت و اجراي پوشش شفاف شيشه اي قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-25 1397-08-10
670726 مناقصه خريد 600 دستگاه سمعك پشت گوشي قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-25 1397-08-01
670724 مناقصه بررسي نقشه هاي طراحي شده جهت اجرا در چهار رشته قابل نمايش براي مشتركان خراسان رضوي 1397-07-25 1397-08-02
670723 مناقصه نگهداري كليه پاركها و همچنين فضاي سبز قابل نمايش براي مشتركان سمنان 1397-07-25 1397-08-02
670722 مناقصه واگذاري امور خدماتي و پول رساني قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-25 1397-07-28
670721 مناقصه 1- احداث ديوار پيراموني و ساماندهي محوطه شوتينگ زباله قابل نمايش براي مشتركان تهران 1397-07-25 1397-08-06

ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲۵ مهر ۱۳۹۷ ] [ ۰۹:۴۷:۵۹ ] [ ايران تندر ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : 405
دیروز : 154
افراد آنلاین : 2
همه : 39433
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

اینستاگرامی ها

  دستگاه برش لیزر  /  تور نجف /  دوربین مداربسته بیسیمسئو کار حرفه ای  / تشک بادی /  رزرو هتل /  هتل اسپیناس پالاس / ثبت آگهی رایگان / آهنگ پیشواز / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید /انجام پروژه متلبچت رومطراح و بهینه ساز سئو سایت سیروتا / لوله PVC / اتوبار / اجاره جرثقیلطراحی تخصصی وب سایت